Ragna Fagelund Pedagogisk CV


Ragna Fagelund


Ragna Fagelund började som 13-åring att arbeta som assistent i Åssiden Skolekor. Redan som 16-åring blev hon anställd vid Drammen kommunala musikskola där hon, förutom att vara en av dirigenterna i kören, hade hand om musikskolans blockflöjtklasser.

Ragna Fagelund avslutade sin formella utbildning som sångpedagog (160p) vid Buskerud Musik-Konservatorium 1993. 1977-1989 undervisade Ragna Fagelund i Drammens kommunala musikskola som sångpedagog och dirigent. Ragna Fagelund dirigerade flera körer och var även anlitad som pedagog för andra körledare.

Ragna Fagelund avslutade sin dirigentutbildning (80p) vid Kungliga Musikaliska Akademin i Stockholm 1991 .

Ragna Fagelund föreläser i olika ämnen och undervisar sedan 2004 åter i sång.

Har du lust att sjunga?

Se kurser för olika erbjudanden.