Kurs för kören

Kursen vänder sig till körer som har lust att utveckla sina röster. Alla kan behöva utvecklas och lära sig nya saker. Målet är att kören utvecklar sin körklang och körens gehör så att ni förbättrar konsertframtreden och gör sången mera lustfylld.

Ragna dirigerar SL

Ur innehållet:

  • Grundläggande röst- och sångteknik
  • Grundläggande not- och rytmläsning.
  • Praktisk träning på en blandad repertoar som körenredan kan.

Kurs: 3 x 90 minuter

Kursdatum: Avtalas

Lokal: Körens lokal

Deltagare: körer med alla nivåer är välkomna

Kursledare: Ragna Fagelund sångpedagog, sångerska, kör- och orkesterdirigent

Kursavgift per person: 595 kr per person minimum 25 personer

Anmälan: via mail eller post, klicka här.

Välkommen med din intresseanmälan!