Barn & Ungdoms Ensembler, Kör

Körskola för Barn & Ungdomar 10-20 år

Barn-ensemblen består just nu av barn från klass 4-6. Ungdoms-ensemblen i Danderyd består av ungdomar från 14-19 år.

Vi har startat upp nya körer för 6-10 åringar och 15-20 åringar i Upplands-Bro under 2021/2022. Lokaler: Lillsjöskolan, Brunnaskolan, Jensenskolan, Hagnässkolan.  Anmäl er till körerna här via Studyalong Läs mer om ensembler och körer på Barn&ungdomsensemblens sida.

Nu har barnen lärt mycket och många går även i musikklasser. Vi jobbar med att förbättra klang och musikalisk nivå, börjar med kanons och flerstämmiga sånger. Vi jobbar både med körsång och sceniskt med olika musikal/operaprojekt.

Hösten 2021 började vi sjunga Alice Tegnér repertoar i Upplands-Bro. Hennes barnvisor är kända, men hon skrev även annan mycket bra musik och det är denna vi bland annat skall framföra den 18 februari 2023 på Ekhammarscenen i Kunsgängen. Det blir Opus Nordens Temakonsertpremiär i Upplands-Bro. Däremellan blir det julkonserter. Under fliken Skolans projekt kan ni se vad vi övar på. Vi hoppas att vi kan framföra Purcells opera Dido och Aeneas till sommaren 2023

*******

Körskola i Danderyd, Täby och Upplands-Bro

Nyhet: Vi utökar lektionsantalet. Nu ingår även en vuxen och en barnbiljett till terminskonserten.

Ur innehållet:

  • Kör och Musikalrepertoar
  • Röst- och sångteknik
  • Not- och rytmläsning
  • Scenframträdande när vi gör konserter eller shower
  • Höst 2022 jobbar vi med en Temakonsert- Alice-Tegner
  • Dido och Aneas
  • My Fair Lady

Deltagare: Danderyd: Minst 4 elever. Täby: Max 4 elever. Upplands-Bro: Minst 2 elever. Grundläggande sångkunskaper krävs.
Barn & Ungdomar i gruppen skall ha samma nivå.

********

Lokal:
Danderyd: Nora Torg 57
Täbys skolor: se se Studyalong
Upplands-Bros skolor kör: se Studyalong
Upplands-Bros skolor små ensembler, se lite längre ned på listan i Studyalong

Lektion: 4 elever x 50 minuter i Täby se StudyAlong
30 minuter , 45 minuter, 60 minuter i Danderyd
45 minuter i Upplands-Bro

Höstterminens kurser:
15 lektioner inkl. konserter Danderyd,
14 lektioner inkl. konserter i Täby
13 lektioner inkl. konserter i Upplands-Bro
Vårterminens kurser:
17 lektioner inkl. konserter Danderyd,
14 lektioner inkl. konserter i Täby
14 lektioner inkl. konserter i Upplands-Bro

Tider Danderyd: Tisdagar: 15:30-16:30 (4-6 klass)
tiden kan anpassas och därmed ändras till hösten
Tisdagar: 17:30-19:00 (7 klass -3 ring)
Tider Täby:
se Studyalong
Tider Upplands-Bro kör:
se Studyalong
Upplands-Bros skolor små ensembler: se lite längre ned på listan i Studyalong

********

Välkommen med din intresseanmälan!
Skriv även ett telefonnummer så att vi kan nå er snabbare.

Anmälan: När ni har fått en plats av administrationen kan ni registrera ert barn. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till ett annat barn. Till registreringssidan

Bild från Temakonserten: Sound of Music 23 mars 2019

Från live konsert Danderydsgården 10 oktober 2015

Foto: Torbjörn Pettersson

Dirigent Danderyd, Upplands-Bro: Ragna Fagelund kör- och orkesterdirigent, mezzosopran och sångpedagog
Dirgent Täby, Upplands-Bro: Michaela von Koch konsert-och operasångerska, sångpedagog


********

Biljetter: I Danderyd ingår även en vuxen och en barnbiljett till terminskonserten.

Terminsavgift höst & vår: Se nederst på sidorna för
Danderyd
Täby
Upplands-Bro

Kostnader för noter tillkommer

I maj/juni erbjuder vi provapåkurser 3x 60/75 minuter

********

Välkommen med dina frågor!