Körskola för barn 6 år - förskolenivå

I Opus Nordens grupp för 6-åringar utforskar vi alla ljud vi kan göra med rösten. Vi använder mycket rörelser och mimik.

Kursen vänder sig till barn som har lust att utveckla sina röster tillsammans med andra. Alla kan sjunga, men att sjunga unisont och med olika röster är en större utmaning.
Målet är att genom lek utveckla barnens röst och gehör så de förbättrar sitt självförtroende och gör sången mera lustfylld.

Se och lyssna på en av Ragnas barnkörer från skivinspelningen ”Ri-ri på Islandshest” med Åssiden skolekor och Erik Bye.

*******

Körskola i Danderyd

Nyhet: Vi utökar lektionsantalet. Nu ingår även en vuxen och en barnbiljett till terminskonserten.

En grupp kan starta till hösten 2024 om det finns intresse.

Deltagare: Minst 4 elever. Inga sångkunskaper krävs. Barnen i gruppen skall ha samma nivå. Barnen blir placerade efter sånglektionen. Allt baseras på lek.

Kursledare: Ragna Fagelund sångpedagog, sångerska, kör- och orkesterdirigent

Plats: Opus Nordens studio Nora Torg 57 Danderyd

Provapåkurs (maj/juni): 3 x 30 minuter
+ en individuell sånglektion 15 minuter
Provapåkurs avgift per barn: 1.320 kr

Höstterminens kurs: 15 x 30 minuter
Terminsavgift höst per barn: 4.725 kr

Vårterminens kurs: 17 x 30 minuter
Terminsavgift vår per barn: 5.355 kr

Kostnader för noter tillkommer

Ur innehållet:

Sångteknik jobbar vi med genom en ljudlek. Vi gör ljud som påverkar andningsteknik, lär oss att behärska olika röstregister och klangmöjligheter.
Vi tränar med kroppen så den skall vara avspänd när vi sjunger. Både andningsmuskulatur, musklerna kring stämbanden och de som påverkar kroppshållningen.
Vi använder rörelser och dans som verktyg. Allt är en enda kul lekstund fylld med allvar och skratt.

Vi börjar vår gehörsträning med dur-skala där barnen i första hand skall lära sig grundtonen, komma ihåg toner och kunna upprepa dessa. För detta har vi en speciell lek. Detta är även ett första steg för att läsa och skriva noter.

Rytmerna lär vi oss först genom att härma rytm-mönster och rytm-ord efter dirigenten.

Vi sjunger enkla sånger som vi lär på gehör. Vi sjunger i tonarter som är anpassade till barnens stämband.

********

Välkommen med dina frågor!

********

Anmälan: via mail eller post, klicka här. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till andra