Dataskyddförordningen - GDPR

När du registrerar dig eller ditt barn hos Opus Nordens musikskola uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via kontakt/informations sidan Enligt dataskyddsförordningen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Registrera” i vår e-tjänst godkänner du att Opus Norden AB lagrar dina uppgifter. Opus NordenAB är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (Dataskyddförordningen)

Notera! Registrering är endast för de som redan har fått en plats.

Är du intresserad av att lära dig musik hos Opus Norden så kontaktar du Ragna Fagelund via hemsidans kontaktformulär under fliken Kontakt.


Registreringsformulär


Förnamn, Efternam. Tillexempel: Maria Lundberg

Opus Norden är aktiv på sociala medier. Vi fotograferer våra konserter och vid några tillfällen även på lektioner.

För att se hur vi jobbar så ber vi er titta efter-klicka på ikonen.

Vi skriver enbart förnamn eller inga namn. Ni kan välja om man vill vara med på bild som enskilt eller i grupp.

Vilka sociala medier tillåter du att synas i.

Vilka sociala medier tillåter du att ditt barn visas i? Avboka alla om du inte vill att ditt barn ska vara med i Opus Nordens sociala medier.

Anmälnings- och betalningsvillkor musikskolan

 

Anmälan: via hemsidans anmälningssida. Provapåkurser skall anmälas via mail. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till andra. Det är målsman/ myndig person som skall göra ansökan och därmed godkänna de regler som gäller för betalning. När du har fått en plats på musikskolan blir den automatiskt förnyad varje termin så du slipper att ansöka varje termin.

 

Avanmälan: sker via hemsidans avanmälningssida utan kostnad innan 15:e augusti /15:e december före terminsstart. Därefter debiteras en administrationsavgift (500 kr) fram till första lektionstillfälle. Elev som har deltagit vid första lektionstillfället anses ha bekräftat sin plats för resten av terminen.

 

Terminen består garanterat av 15 tillfällen på hösten och 17 tillfällen på våren. Ett ”tillfälle” betyder lektion, repetition eller konsert. Vi har uppehåll under skolloven.

 

Terminsavgiften. När terminen börjar får du en faktura via e-post. Betalningsdatum finns inskrivet. Betala i tid så slipper vi extra arbetstid och ni förseningsavgifter. Du kan även betala med Swish.

 

Det är viktigt att ni anger barnets namn och fakturans nr, när ni betalar. Terminsavgiften är bindande och betalas inte tillbaka om Ert barn avbryter undervisningen. Vi följer här samma regelverk som alla andra studieförbund.

 

Frånvaro. Om läraren blir sjuk eller av annan orsak tvingas ställa in en lektion, skall vikarie sättas in, om detta inte är möjligt, tas lektionen igen vid annat tillfälle.

 

Skolan erbjuder inte ersättningstid då elev uteblir från lektion pga annan aktivitet eller sjukdom.

 

Om något oförutsägbart dyker upp är vår ambition att hitta en positiv lösning för båda parter.

 

Vid frågor kontakta Ragna Fagelund

 

ragna.fagelund@opusnorden.com      mobil 0709-726 728

 

Danderyd 2017-06-12