Retorik för Företag


Retorikövningar är bra för att spetsa din presentation, dina pitchar eller övar bort din talrädsla. Du kanske har sett Elaine Eksvärd prata retorik på tv och vill jobba med hur du framställer dig själv. Opus Norden har mycket skickliga pedagoger och samarbetspartners som hjälper dig spetsa din kommunikation.

Opus Norden erbjuder både individuella kurser och kurser i grupper

Hela 35% av ditt budskap förmedlas genom hur din röst klingar, 50% förmedlas genom kroppsspråk och 7% förmedlas genom hur du verbaliserar. Vill du optimera budskapet du och dina anställda förmedlar till era kunder? Börja med att optimera budskapets budbärare – rösten.

Mer information om röstträning

Ragna tränar företagares röster i grupper. Varje vecka möts företagare som vill "röstgympa" hos Ragna. Röstträning kombinerad med körsång ger en hälsosam röst, stort volym och mycket extra energi!
Nya kurser 2019 börjar september

Mer information om röstträning

”Harald ger både trygghet och lust att utforska röstens möjligheter. Hans värme, självklarhet och lättillgängliga övningar inspirerade mig.”
Maria Sterner, TOPOI Kommunikation