Inbjudan

Elsa Beskow och Alice Tegnér var båda från Djursholm

Framgångsrik användning av barnets sångröst på förskolan

Kursen vänder sig till dig som har barn och vill att ditt barn skall få utveckla sin sångröst. Barns och vuxnas röster är olika och häri ligger utmaningen. Idén är att använda den repertoar och pedagogik som är specifik för den barngrupp ditt barn vistas i.
Målet är att genom lek utveckla barnets röst så att barnet kan upptäcka sina dolda röstresurser och därigenom öka sångglädjen.

Ur innehållet:

  • Besök i barngruppen då du visar din sångrepertoar och pedagogik som sedan blir utgångspunkten för kursen
  • Röstlek med utgångspunkt i barnens repertoar
  • Ny repertoar

Kurs: 3 x 45 min. Individuella scheman läggs.

Lokal: På din förskola / öppna förskola eller hos dagmamma.

Deltagare: 6-15 barn. Inga sångkunskaper krävs.

Kursavgift: 975 kr per barn

Anmälan: via mail eller post, klicka här.

Tilläggserbjudande: Parallellkurs för förskolepedagoger, barn och föräldrar på lördagförmiddagar.

Välkommen med din intresseanmälan!