Kontrabas

Vill du lära dig att spela kontrabas för nöjes skull eller för att söka till högskola? Vår basundervisning vänder sig till alla som vill lära sig att spela kontrabas. Du kan lära att spela både klassisk kontrabas så du kan spela som solist eller i symfoniorkester och jazzbas så du kan spela med i jazzgrupper.
Målet är att du utvecklar ditt konstnärliga ådra och din teknik så att du kan uttrycka dig i musik.

********

Deltagare:
Individuella baslektioner. Inga förkunskaper krävs.

Lokal: Opus Nordens nya studio: Nora Torg 57 eller i Bromma

Kontrabaslektion: 30 minuter, 45 minuter eller 60 minuter

Ur innehållet:
Baslektionerna anpassas till varje elevs kunskap och behov

  • Not och rytmläsning och teknik
  • Praktisk träning på en repertoar anpassad till din nivå
  • Improvisation
  • Harmonilära
  • Instrumentkännedom

Kursdag: avtalas
Kursledare: Filip Augustson basist

********

Kurser Vuxna

Det finns två typer av kurser för vuxna privatpersoner. Antingen går man en hel termin och har en fast tid eller så börjar man med en provapåkurs och sedan bokar ett antal fristående lektioner, med flexibla tider.

Terminsavgift höst:
14 x 30 minuter 7.000 kr
14 x 45 minuter 9.520 kr
14 x 60 minuter 12.110 kr

Terminsavgift vår:
16 x 30 minuter 8.000 kr
16 x 45 minuter 10.880 kr
16 x 60 minuter 13.840 kr

Grundpris för terminskurser:
30 minuter 520 kr, 45 minuter 710 kr, 60 min 885 kr
Pris för enskild lektion används när eleven börjar mitt i en termin eller för de som sjunger i Opus Nordens körskola

********

Kursavgift per fristående lektioner:

Provapåkurs:
3 x 30 minuter 1.980 kr
3 x 45 minuter 2.355 kr
3 x 60 minuter 2.985 kr

Lektionspris för fristående lektioner efter provapåkursen:
30 minuter 800 kr
45 minuter 1.080 kr
60 minuter 1.360 kr

********

Har du företag kan du använda musik som friskvård. Till företagsaktuellt

********

läs mer om Gustav Lindsten


Har du inget instrument?
Vi hjälper våra elever att köpa ett bra instrument.

Välkommen med din intresseanmälan!

I maj/juni erbjuder vi provapå kurser med rabatt,
3x30 minuter 1.770 kr - 3x45 minuter 2.250 kr - 3x60 minuter 2.850kr

Anmälan: via mail eller post, klicka här.