Utbildning i vårdarsång - allsång

med repertoar anpassad för äldre.

Kursen vänder sig till vårdgivare som vill kunna erbjuda en extra dimension av kultur och hälsa till personal och boende. Utbildningen är för personal på äldreboenden som har lust att sjunga och utveckla sin röst tillsammans med andra. Alla kan sjunga, men att sjunga unisont och så starkt att man stöder allsången på sitt äldreboende är en utmaning. Målet är att utveckla personalens röster och gehör så att de förbättrar sitt självförtroende och kan förmedla sången mera kraftfullt och lustfyllt.

Kurserna erbjuds på tre grundnivåer

Helt nybörjare ” tondöva” - Nybörjare - Medelnivå

En avancerad nivå för allsångsledare.


Ur innehållet:

  • Grundläggande röst- och sångteknik
  • Grundläggande not- och rytmläsning.
  • Praktisk träning på en aktuell repertoar

Repertoar:

  • Kurs 1 Sånger de äldre lärde sig som barn
  • Kurs 2 Visor, psalmer
  • Kurs 3 Jazzstandars (de äldres populärmusik)
  • Kurs 4 Klassisk allsång (t.ex. Bachs Nu grönskar det)
  • Kurs 5 Dryckesvisor
  • Kurs 6 Årstidssånger

Kurs: 8 x 60 min
Kursdatum: efter överenskommelse
Lokal: på äldreboendet
Deltagare: personal

Tilläggserbjudanden

Välkommen med din intresseanmälan!