Företags Kick-Off

När ditt företag inleder ett nytt kapitel, en sammanslagning eller vill förstärka sin företagskultur och gemenskap kan det vara en god idé att anordna en kickoff. En kickoff innefattar ofta övningar, team-building och andra företagsaktiviteter för att de anställda på företaget ska lära känna varandra och förbättra sin samarbetsförmåga. En kickoff med välplanerade samarbetsövningar gynnar såväl den anställde individen som företaget.


På Opus Norden erbjuder vi två olika kick-off aktiviteter, Maestro där deltagarna får pröva på dirigentyrket och Teambildning där deltagarna får träna rösten med hjälp av körsång.