Tilläggserbjudanden till utbildning i vården


Introduktionsworkshop för ledarna i vården

Workshopen består av en teoretisk del, en praktisk del och en del för reflexion

Föreläsningen bygger på vetenskaplig och praktisk erfarenhet

Innehåll:

  • hälsomässiga (fysiska – psykiska)
  • arbetsrelaterade vinster
  • sekundära vinster
  • ekonomiska vinster
  • logistik – kursernas uppbyggnad

Introduktionstimme för hela personalen, där även de boende kan delta.


Det finns vetenskapligt stöd för att regelbunden kulturell verksamhet förlänger livet!

(Bygren et al, British Medical Journal,1996; 3131577-1580)