Musiklek


Grupp undervisning

Nyhet: Vi startar upp musiklek i Upplands-Bro på Jensen-,Brunna-, Berga- och Lillsjöskolan Är du intesserad av att delta fast du inte bor i Upplands-Bro? Välkommen med din intresseanmälan! Skriv även en telefonnr så vi kan nå er snabbare.

Musiklek vänder sig till barn i åldern 6-7 år. Låt ditt barn möta musik med lek, notpyssel, instrument, sång, dans och rörelse tillsammans med sina jämnåriga i en trygg och tillåtande atmosfär. Målet är att få positiva känslor till musik som uttrycksmedel och källa till glädje !


Ur innehållet:

  • Sång med betoning på rörelse och gestaltning
  • Röstlek
  • Grundläggande rytm- och gehörsträning
  • Pyssel med noter
  • Dans
  • Lek med instrument

Lektion: 45 minuter

Höstterminens kurs i Upplands-Bro:
13 lektioner/ konserter
Vårterminens kurs: 14 lektioner/ konserter

Kursdatum och lokal:
Lillsjöskolan, Brunnaskolan, Bergaskolan,Jensen Grundskola.
Börjar vecka 37-38 För mer information sms 0709-726 728 skriv Musiklek.

Anmälan barn i Upplands-Bro:
I Studyalong kurskatalog kommer ni hitta vilka kurser vi erbjuder och med vilka lärare. Hittar du inte din kurs? Skriv till oss via kontaktsidan, kom ihåg telefonummer!

Kurs & kunskap: Individuella lektioner och grupper, inga musikkunskaper krävs

Kursledare: Marie Söderberg, kör- och orkesterdirigent

Kursledare: Eva Bengtsson, violinpedagog.

Kursledare: Pauline Burke Clason, harpist

********

Lär ditt barn att tycka om musik redan medan det är litet

Marie Söderberg