Opus Nordens erbjudande
om kultursponsring


Opus Nordens övergripande mål är att öka kunskapen om den klassiska och samtidiga nordiska musiktraditionen genom seminarier och konsertverksamhet där Opus Nordens symfoniorkester spelar musik av nordiska tonsättare. Repertoaren skall bestå av välkända, mindre kända och nyskrivna verk. Konserterna skall hålla hög konstnärlig kvalitet. Orkestern skall bestå av nordiska musiker.


1. Konserter för personal och kunder.

Konserterna kan äga rum t.ex. i Stockholms Konserthus stora sal, Grünewaldsalen eller i motsvarande lokaler i Göteborg eller Malmö. Sponsorerna disponerar ett antal biljetter. Våra sponsorer lyfts fram i marknadsföringen. Under loppet av ett år kan minst fyra produktioner bli genomförda. Exempelvis:

 • Intim lunchkonsert med en liten stråkorkester
 • Kvällskonsert
 • Ovanlig konsert med musik för de nyfiknaoch de som gillar utmaningar. Vi spelar musik Ni inte visste Ni skulle tycka om.
 • Festkonsert


2. Möten med dirigent och musiker
 • Dirigenten föreläser. Tema anpassas till kunder och personal.
 • Kunder och personal möter musikerna.
 • Öppen repetition med påföljande frågestund


3. Övriga aktiviteter

 • Turné till andra svenska städer
 • CD skivor som företagspresenter
 • Seminarium: Skillnader i nordiska företagskulturer jämfört med skillnader i nordisk musiktradition (i samarbete med en specialist på nordiska     affärskulturer)
 • I samarbete med våra partners önskar vi utveckla nya samarbetsformer

Företagens sammanlagda sponsring till
Opus Nordens Symfoniorkester

Vi tror ett partnerskap ger de bästa möjligheterna att utveckla en kreativ miljö. Målsättningen skall vara att både sponsorerna och Opus Norden AB får ett rikt utbyte av samarbetet. Vi anser det som önskvärt att gruppen inte bör vara för stor.


Huvudsponsor är man när man bidrar med 5/10 av kostnaderna. Sponsor är man när man bidrar med 2/10 av kostnaderna.
VIP–abonnemang: får man när man bidrar med 1/100 av kostnaderna.Välkommen med intresseanmälan!