I sagornas värld!

Ragna Fagelund mezzosopran- Kjell-Inge Stevensson klarinettGordon Jacob Ho, who comes here

Kjell-Inge Stevensson
Folkvisesvit för sång & klarinett

Carin Malmlöf- Forsling/Björs Brita
Daggkåpebyn
Preludium Daggkåpeby
Int’no grus…. Törnrosa
Lento cantabile Kom tä’ mä
No’far va’ död Jä tror att
Klockon Lönon
Tä va’ lit’n Lento cantabile
De´vita å de’lila Tjärn’
Daggkåpebyn, epilog

Sagan om vita frun i Mörby slottsruin

Bokning

Mátyás Seiber Drei Morgenstern-Lieder
Zwei Trichter
Das Knie
Das Nasobem

Claude Debussy Syrinx
Viking Dahlv En Fauns Lunchrast

Lennart Hedwall
Heine – Svit för mezzosopran och klarinett

Introduktion
Morgens steh’ich auf und frage…..
Warum sind denn die Rosen so blass…
So hast du ganz und gar vergessen…
Wir haben viel für einander gefühlt….
Nacht liegt aus den fremden Wegen….