Opus Nordens Musikförskola

Vår profil är inriktad mot klassisk musik. För att ta sig igenom en dag och skapa koncentration och fokus så behövs rörelsen! Musik är en av ingångerna för att göra rörelserna extra lustfyllda.Vi lär genom lek så fantasi och drama kommer att bli självklara ingredienser vår förskolemiljö.

*****

Vi kommer arbeta med följande parametrar i den musikaliska/konstnärliga delen av lärandet

  • Musik – instrument, sång, rytm, skapande
  • Rörelse – dans, koordination, motorik, sport
  • Fantasi – lek, drama, skapande, berättande

Det har bevisats av många olika forskare att musik har positiv effekt på inlärning. Musik hjälper till att bygga och utveckla hjärnan:
Gå gärna in på länken nedan där forskare vid Karolinska institutet har sammanfattat den senaste forskningen om hur musik och kultur påverkar hjärnan och lärandet.

Klicka här

För oss är klassisk musik en självklar huvudingrediens i ett barns utveckling. Vi tror att när vi kombinerar kunskapen med musik och t.ex. matematik så kommer barnet få en större förståelse och lära sig snabbare.


Välkommen med din intresseanmälan!

Ett exempel kan vara när vi skall introducera ett matematiskt problem kan vi jobba med det från olika synvinklar. T.ex. vi delar barngruppen i tre och så har vi en stafett. I en grupp lär man sig hur man löser problemet på vanligt sätt, i nästa så löser vi samma problem med noter och i en tredje grupp genom att man musicerar samma problem.

Arbetar vi med språkljuden så kan det vara lättare att förstå om man t.ex. sjunger dessa ljud och pedagogen flätar in det i sångstunden så barnen inte märker att man arbetar med svåra saker.

Skall vi ut i naturen och lära om hur olika djur och växter låter så skulle vi kunna göra en liten opera med barnets nyvunna kunskaper.

När vi kommer till fysik är det naturligt att lära om ljudvågor, amplituder och varför inte örats anatomi.

Digitalt skapande är en viktig del av läroplanen. Detta kommer vi att kombinera med komposition, då vi har en master-utbildad kompositör i vår lärarstab.

På så vis kommer vi att förstärka alla ämnen vid hjälp av klassisk musik.