Opus Norden i Täby


Sedan hösten 2021 erbjuder Opus Norden undervisning inom ramen för Täby kulturskola
till barn och ungdomar som är folkbokförda i Täby kommun.

Nere till vänster kan du läsa om vilka villkor som gäller under fliken "Villkor Täby 2021"


Våra ledord: Kvalitet-Konstmusik-Kunskap-Kärlek

Välkommen med dina frågor!

Opus Nordens profil

I konstmusiken finns en stor musikalisk skatt. Vi brinner för att dela med oss av vår kärlek till denna musikskatt. Den är där för alla människor oavsett om du har lyssnat mycket eller inget till konstmusik.
Vi vill skapa ingång till ett äventyr - den kanal till själen som lyfter och berikar oss alla.

Ragna Fagelund Rektor-VD-Sångpedagog Kör och orkester dirigent-

Ragna Fagelund - Rektor

Foto: Åke Ekström

Vill du veta mer om rektor - tryck på bilden.

Våra pedagoger är eller har varit utövande musiker. Det betyder tusentals av övningstimmar på våra instrument. Vi kan repertoaren, vi kan tekniken, vi vet hur vi kan uppnå bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid. Vi kan leken, för utan lek och kärlek blir man varken en bra musiker eller människa. Leken är för oss en genväg till kunskap och en givande vardag.

Vad är konstmusik? För Opus Norden är konstmusik både klassisk och jazzmusik.

Fakta: Musikskolan i Täby

Opus Nordens musikskola i Täby är en av kommunens musikskolor, det betyder att alla kommunens musikskolor har samma regelverk och att man anmäler och avanmäler sig via kommunens hemsida.
Kommunens villkor hittar du i vänster kolumn.

Lokaler: Opus Nordens musikskola kommer att finnas på skolor runt om i Täby, se vilka skolor i StudyAlong.

Datum:Höstterminen för Musikskolan Opus Norden i Täby börjar v. 35 och vårterminen v. 3.

Ämneskurser: Till vänster på sidan kan du se vilka kurser vi i nuläget erbjuder.
Gå in på sidan för den kurs som du är intresserad av.
Där kan du läsa mer om kurserna och anmäla dig via denna länk till StudyAlong.

Elevavgiften för 2023 är per termin:

  • 1.700 kronor för ämneskurs
  • 850 kronor för halv ämneskurs (gäller endast nya elever)
  • 150 kronor för ensemble/grupp
  • En termin är 14 tillfällen, antingen lektion eller konsert
  • Kommunen fakturerar

Vi erbjuder kurser med:

  • 1 barn per lektion 20 minuter
  • 2 barn per lektion 30 minuter
  • 3 barn per lektion 40 minuter
  • 4 barn per lektion 50 minuter
  • Ensembler

Nivå: Kurserna har tre olika nivåer. För att det ska bli meningsfullt behöver nivån inom gruppen vara jämn. Det är pedagogernas uppgift att få detta att fungera. De kan av den anledningen komma att möblera om i grupperna.

De flesta av våra pedagoger är även utövande musiker. Det betyder att de ibland gör konserter. Vid sådana tillfällen undervisar antingen en vikarie alternativt får eleven ta igen lektionen vid ett annat tillfälle.

Tider: Vi förbehåller oss rätten att anpassa elevernas lektionstider, så pedagogen kan lägga ett bra schema.

Opus Nordens kursplaner hittar du även i vänster kolumn under Film och Musik.