Körskola för barn och ungdomar 6-20 år

Vi har startat upp nya körer för 6-10 åringar och 15-20 åringar i Upplands-Bro under 2022/2023. Lokaler: Lillsjöskolan, Brunnaskolan, Jensenskolan, Hagnässkolan.  Anmäl er till körerna här via Studyalong Läs mer om ensembler och körer på Barn&ungdomsensemblens sida.

****

I Opus Norden har vi många barn och ungdomar som tränar körsång. Våra grupper är små så att vart och ett av eleverna får mycket uppmärksamhet. Grupperna varierar mellan 4-14 barn. Om nivån är riktig hög kan det vara flera barn. Vi bildar nu även större körer i Upplands-Bro.

Från Sound of Music 23 mars 2019

Från Temakonsert: Sound of Music 2019
Foto: Torbjörn Pettersson

Vi delar in i åldersgrupper så att undervisningen blir anpassad till barnens utveckling. Vi jobbar mycket med sångteknik,
not- och rytmlära och gehörsträning. I Opus Nordens körskola lär vi genom att leka. Vi utforskar möjligheter i rösten och kroppen. Varje lektion blir som en liten gympa-lektion för hjärnan.

Se och lyssna på en av Ragnas barnkörer från skivinspelningen ”Ri-ri på Islandshest”med Åssiden skolekor och Erik Bye.

*******

Körskola i Danderyd och Täby

Ur innehållet:

  • Grundläggande röst- och sångteknik
  • Grundläggande not- och rytmläsning
  • Grundläggande träning i harmonilära
  • Praktisk träning på en blandad repertoar

Deltagare: Danderyd: Minst 4 elever. Täby: Max 4 elever. Inga sångkunskaper krävs. Barnen i gruppen skall ha samma nivå. Barnen blir placerade efter sånglektionen. Allt baseras på lek.

Kursledare Danderyd: Ragna Fagelund sångpedagog, mezzosopran, kör- och orkesterdirigent
Kursledare Täby: Michaela von Koch konsert-och operasångerska, sångpedagog

********

Höstterminens kurser:
15 lektioner inkl. konserter Danderyd/Stockholm,
14 lektioner inkl. konserter i Täby
13 lektioner inkl. konserter i Upplands-Bro
Vårterminens kurser:
17 lektioner inkl. konserter Danderyd
14 lektioner inkl. konserter i Täby
14 lektioner inkl. konserter i Upplands-Bro

Terminsavgift höst & vår: Se nederst på sidorna för
Danderyd
Täby
Upplands-Bro
Stockholm (övriga kommuner)

Kostnader för noter tillkommer

Biljetter: I Danderyd ingår även en vuxen och en barnbiljett till terminskonserten.

********

Välkommen med din intresseanmälan!
Skriv även ett telefonnummer så att vi kan nå er snabbare.

Körskola i Danderyd - Täby - Upplands-Bro

Tider Danderyd: Höstens tider för ensembler är inte fastlagda ännu Tider Täby/Upplands-Bro: se StudyAlong

Lokaler Danderyd: Opus Nordens studio Nora Torg 57 Lokaler Täby: se StudyAlong
Lokaler Upplands-Bro:
Musikvillan, Skolvägen 31, Kungsängen samt skolor se StudyAlong

Måndagar Danderyd - tiderna kan ändras till hösten
Alice Tegnér-ensemblen 2:or kl.16:45-17.30

Tisdagar Danderyd:
Barn-ensemblen onsdagar 15:30-16:30
för de som har god sångvana. Provsjungning för de elever som inte har gått hos Ragna tidigare.

Supergruppen 3:or kl.16.30-17.30

Ungdoms- ensemblen från 13 år kl. 17.30-19:00
för de som har god sångvana. Provsjungning för de elever som inte har gått hos Ragna tidigare.

Onsdagar Danderyd: sånglektioner

Torsdagar Danderyd - tiderna kan ändras till hösten
Astrid Lindgrens-ensemblen torsdagar 17:00-17:30
Lekfull provsjungning hos Ragna.

********

Provapåkurs (maj/juni):
3 x 30 minuter
+ en individuell sånglektion 15 minuter, kr 1.320 kr
Provapåkurs (maj/juni):
3 x 45 minuter
+ en individuell sånglektion 15 minuter, kr 1.500 kr

********

Anmälan: När ni har fått en plats av administrationen kan ni registrera ert barn. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till ett annat barn. Till registreringssidan