Opus Nordens Musikförskola

Vi kommer öppna en förskola med inriktning klassisk musik hösten 2019. Vi följer förskolans läroplan

*****


Personalsammansättning inklusive utbildning

Avdelning 21-25 barn 1-5 år
Legitimerad förskolelärare och förskolechef 100% Musikpedagog/musiker utbildad musikpedagog med minst tre års från en musikhögskola. 100%
En barnskötare 100%
Vid varje anställning, både fast och vikarier, begärs ett utdrag ur belastningsregistret.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ragna är grundare

Ragna Fagelund är grundare av musikskolan och förskolan
Foto: Åke Ekström